Rad na sebi


2 коментара

Uhvatite se u koštac sa problemima

Često čujem, kako ljudi svoje prijatelje savetuju, kada su ljuti, napeti, razdražljivi i sl. da odu na trčanje ili u šetnju, da meditiraju. To je ok. Sve ove pomenute aktivnosti imaju, svakako, puno pozitivnih efekata na naše psihofizičko zdravlje. Međutim, trčanje i meditacija neće rešiti naš problem zbog koga smo prvobitno bili ljuti. Sačekaće nas posle treninga i šta onda?

k

Kada postoji neka životna okolnost (pogotovo kada je to neka hronična situacija) na koju mi reagujemo ljutnjom ili razdražljivošću, potrebno je da se adaptiramo. To činimo tako što nešto menjamo – sebe ili situaciju. Fizička aktivnost, ma koje vrste, neće doprineti ni jednom ni drugom.

download (31)

Kada nam ponašanje neke osobe smeta, možemo uticati na nju da promeni svoje ponašanje. To možemo činiti tako što ćemo otvoreno tražiti da promeni svoje ponašanje, tako što ćemo potražiti podršku od drugih (za dati problem relevantnih) ljudi (npr. nadređeni), ignorisanjem, pohvalama itd. Šta bi bilo najpametnije svako od nas mora sam da proceni. Od situacije do situacije različiti pristupi mogu biti delotvorni ili ne.

Druga opcija je da promenimo situaciju u kojoj se nalazimo, tako što ćemo je napustiti. To može podrazumevati preselje, promenu radnog mesta, raskid veze…

Treći vid adaptacije bio bi promena gledanja da datu situaciju. To zanči da svoju neprijatnu emociju (npr. ljutnju), promenimo tako što ćemo promeniti način na koji tumačimo situaciju. Pa nam ona može postati smešna, korisna, neinteresantna (u smislu da ne izaziva nikakvo osećanje kod nas). Nekada je zaista problem u našem doživljaju. Pod uticajem iskrivljenih uverenja nečije ponašanje doživljavamo kao neadekvatno i neprihvatljivo, što za posledicu ima da se ljutimo. Kada je to hronično stanje, mi postajemo hronično ljuti. Svakako da se često s pravom ljutimo, ali neretko pogrešno tumačimo nečije postupke i pridajemo im neadekvtano značenje i značaj.

Poruka priče nije – odustanite od vežbanja, trčanja, meditacije… Već je ideja da podstaknete sebe da se suočite sa nekim problemima na konstruktivan način.

Advertisements