Rad na sebi


4 коментара

Čime ćemo se ovde baviti?

images (17)

Dve raširene zablude:

  1. „Takav sam kakav sam, ništa tu ne mogu promeniti.“
  2. „Suviše sam star da bih se menjao.“

Prvo pogrešno uverenje „Takav sam kakav sam, ništa tu ne mogu promeniti“ govori o tome da pojedinac koji ovako razmišlja, zapravo veruje da je gentika jedini ili barem odlučujući faktor koji određuje naše osobine i ponašanja. Međutim, to je, kao što rekoh, pogrešno uverenje. Iako vrlo značajan činilac genetika nas ne određuje u potpunosti. Jednako važnu ulogu u formiranju naše ličnosti i obrazaca ponašanja ima naše životno iskustvo i ono što smo iz njega naučili. Pa tako i jednojajčani blizanci koji odrastaju u različitim životnim uslovima mogu da odrastu u ljude koji imaju sasvim različite stavove i oblike ponašanja.

Drugo dosta rašireno iskrivljeno uverenje je da se možemo menjati do određenih godina i da nakon te neke uzrasne granice promena više nije moguća. Istina je, zapravo, da se ljudi čitavog života menjaju i da prolaze razne faze razvoja sve do smrti. To znači da ne postoji određena tačka u našem životu nakon koje ne možemo biti u stanju da se menjamo.

Iz ovoga izvlačimo zaključak da bez obzira na genetski materijal i životnu dob u kojoj smo, možemo menjati svoje predstojeće životno iskustvo i ono što iz njega učimo. Možemo menjati kod sebe ono što nam se ne dopada, što nas čini manje funkcionalnim u svakodnevnom životu, možemo još više koristiti svoje kapacitete.

Sve što činimo na putu ka svom usavršavanju i menjanju u pravcu koji želimo predstavlja rad na sebi. Na sebi možemo raditi kroz različite aktivnosti, neke od njih su čitanje knjiga iz oblasti popularne psihologije, pohađanje različitih edukacija, rad sa psihološkim savetnicima i psihoterapeutima.

Upravo ovim temama bavićemo se na ovom blogu.

D O B R O D O Š L I !