Rad na sebi


Поставите коментар

Umor

images (41)

Umor je nešto sa čime se svi svakodnevno suočavamo. Da bismo naučili najbolje načine odmaranja, potrebno je da najpre razumemo šta je to umor, koje vrste postoje i od kojih sve faktora zavisi.

Zamor je prolazno, reverzibilno smanjenje radne sposobnosti u vezi sa radom.

Umor zavisi od:

download (28)–          vrste rada – nismo na jednak način umorni kada se bavimo nekom fizičkom aktivnošću i kada smo angažovani u zahtevnom mentalnom radu. Dakle, nećemo biti na isti način umorni kada kopamo celog dana i kada učimo 10 sati dnevno.

–          prilike u kojima se radi – buka, osvetljenje, socijalni odnosi… Sve su to značajni faktori koji odrđuju pojavu zamora.

–          osobine onoga koji radi – pol, starost, zdravstveno stanje, stepen uvežbanosti u poslu, nivo motivacije itd.

Vrste zamora

Latentni zamor – posledica dugotrajnog, neprekidnog i po težini umerenog rada bez dovoljno odmaranja. Najčešće nastaje pri kraju radne smene ili na početku rada ukoliko mu nije prethodilo dovojno odmora u toku noći. Znaci ove vrste umora nisu upadljivi.

Akutni zamor – produkt napornog ili suviše dugog rada. Znaci ove vrste umora su: ubrzan rad srca i disanja, slabljenje oštrine vida i koordinacije pokreta, slabi pažnja, sporije se reaguje na nadražaje, promena raspoloženja… Akutni zamor nestaje nakon kraćeg odmora. Ipak, ove simptome treba uzeti u obzir kada ih prepoznamo i priuštiti sebi potreban odmor. U suprotnom, velike su verovatnoće za nastajanje grešaka i povreda na radu.

Hronični zamor – nastaje usled doživljaja monotonije na poslu, emocionalne napetosti, neadekvatnih uslova za rad, loše organizovanog ritma rada i odmora. Najčešće se razvije postepeno i neprimetno. Karakteriše ga dugotrajni zamor, koji ne nestaje ni nakon odmora i sna, gubitak volje za rad, osećanja potištenosti. Kao i akutni zamor, dovodi do slabljenja pažnje i usporenosti reakcija, zbog čega su povećani uslovi za povrede na radu. Hornični zamor traži duži period odmora, a često i lečenje, te je važno prepoznati prve znake ove vrste umora i reagovati na vreme kako problem vremenom ne bi postao ozbiljniji.

Kada govorimo o znacima umora, generalno ih možemo podeliti u dve grupe:

images (40)

 

OBJEKTIVNI ZNACI ZAMORA:

–          opadanje količine radnog učinka,

–          opadanje kvaliteta radnog učinka,

–           povećanje varijabilnosti u kvalitetu,

–          pojava spontanih odmora (zevanje, protezanje, pušenje…)

–          suvišni pokreti, pokreti koji nisu važni za sam rad.

 

 

images (42)

 

SUBJEKTIVNI ZNACI ZAMORA:

–          teškoće u prisećanju potrebnih informacija

–          teškoće u brzom razumevanju situacije i donošenju odluke

–          promena raspoloženja (razdražljivi, apatični…)

Pratite sebe i svoj organizam. Ako vam poručuje da vam je potreban odmor, poslušajte ga.

Advertisements