Rad na sebi


8 коментара

Odmor – napravi pauzu

images (44)

Kada u toku radnog vremena treba napraviti pauzu?20911776044da70e239dab3266080680_640x360

Pauzu traba napraviti pre nego što se pojavi umor. Pratite svoju radnu efikasnost nekoliko dana. Videće kada počinje da opada, koliko vremena nakon što ste počeli sa radom. Malo pre toga, napravite pauzu.

Koliko pauza treba da traje? i Koliko se često treba odmarati?

download (30)

Bolje je uzti više kraćih odmora, nego jedan dug. Dakle, ako tokom radnog vremena imate pravo na 30 minuta pauze, bolje je da napravite 2 od po 15 ili 3 od po 10 minuta, nego jednu od 30. Zašto? Postoje psihološki i fiziološki razlog za to. Psihološki – kako se približavamo cilju naša motivacija raste. Ako je cilj da odemo na pauzu a njih ima više u toku radnog vremena, motivacija će nam češće rasti. Bićemo produktivniji, a samim tim vreme će nam “brže” prolaziti i bićemo zadovoljniji sopstevnim učinkom. Fiziološki – organizam se u početku odmora oporavlja naglo, a kasnije sve sporije. Zato realno nema potrebe da nam pauza traje dugo.

Na koji način se treba odmarati?

Kako postoje različiti oblici rada i zamora, tako postoje i različiti oblici odmora od istih. Razlikujemo pasivni i aktivni odmor. Pasivni odmor se odnosi na mirovanje, ležanje, spavanje, dakle, prekid svake aktivnosti. aktivni odmor podrazumeva aktivnost koja je po svojoj prirodi različita od one koja je do zamora dovela.

images (43)

Advertisements


Поставите коментар

Umor

images (41)

Umor je nešto sa čime se svi svakodnevno suočavamo. Da bismo naučili najbolje načine odmaranja, potrebno je da najpre razumemo šta je to umor, koje vrste postoje i od kojih sve faktora zavisi.

Zamor je prolazno, reverzibilno smanjenje radne sposobnosti u vezi sa radom.

Umor zavisi od:

download (28)–          vrste rada – nismo na jednak način umorni kada se bavimo nekom fizičkom aktivnošću i kada smo angažovani u zahtevnom mentalnom radu. Dakle, nećemo biti na isti način umorni kada kopamo celog dana i kada učimo 10 sati dnevno.

–          prilike u kojima se radi – buka, osvetljenje, socijalni odnosi… Sve su to značajni faktori koji odrđuju pojavu zamora.

–          osobine onoga koji radi – pol, starost, zdravstveno stanje, stepen uvežbanosti u poslu, nivo motivacije itd.

Vrste zamora

Latentni zamor – posledica dugotrajnog, neprekidnog i po težini umerenog rada bez dovoljno odmaranja. Najčešće nastaje pri kraju radne smene ili na početku rada ukoliko mu nije prethodilo dovojno odmora u toku noći. Znaci ove vrste umora nisu upadljivi.

Akutni zamor – produkt napornog ili suviše dugog rada. Znaci ove vrste umora su: ubrzan rad srca i disanja, slabljenje oštrine vida i koordinacije pokreta, slabi pažnja, sporije se reaguje na nadražaje, promena raspoloženja… Akutni zamor nestaje nakon kraćeg odmora. Ipak, ove simptome treba uzeti u obzir kada ih prepoznamo i priuštiti sebi potreban odmor. U suprotnom, velike su verovatnoće za nastajanje grešaka i povreda na radu.

Hronični zamor – nastaje usled doživljaja monotonije na poslu, emocionalne napetosti, neadekvatnih uslova za rad, loše organizovanog ritma rada i odmora. Najčešće se razvije postepeno i neprimetno. Karakteriše ga dugotrajni zamor, koji ne nestaje ni nakon odmora i sna, gubitak volje za rad, osećanja potištenosti. Kao i akutni zamor, dovodi do slabljenja pažnje i usporenosti reakcija, zbog čega su povećani uslovi za povrede na radu. Hornični zamor traži duži period odmora, a često i lečenje, te je važno prepoznati prve znake ove vrste umora i reagovati na vreme kako problem vremenom ne bi postao ozbiljniji.

Kada govorimo o znacima umora, generalno ih možemo podeliti u dve grupe:

images (40)

 

OBJEKTIVNI ZNACI ZAMORA:

–          opadanje količine radnog učinka,

–          opadanje kvaliteta radnog učinka,

–           povećanje varijabilnosti u kvalitetu,

–          pojava spontanih odmora (zevanje, protezanje, pušenje…)

–          suvišni pokreti, pokreti koji nisu važni za sam rad.

 

 

images (42)

 

SUBJEKTIVNI ZNACI ZAMORA:

–          teškoće u prisećanju potrebnih informacija

–          teškoće u brzom razumevanju situacije i donošenju odluke

–          promena raspoloženja (razdražljivi, apatični…)

Pratite sebe i svoj organizam. Ako vam poručuje da vam je potreban odmor, poslušajte ga.